HOTLINE: 0981 91 81 61

Bảng giá mái tôn mới nhất hiện nay 2018

Bảng giá mái tôn tham khảo.

Muốn biết giá tại thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ

Loại mái tôn
Đơn giá

Khung thép mái tôn hai mái cột þ76 kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*40. Tôn liên doanh0.35

320.000đ

Khung thép mái tôn hai mái không cột kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*40. Tôn liên doanh0.35

300.000đ

Khung thép mái tôn bốn mái cột þ76 kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*40. Tôn liên doanh0.35

340.000đ

Khung thép mái tôn bốn mái không cột kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*40. Tôn liên doanh0.35

310.000đ - 340.000đ

Khung thép mái tôn bốn mái cột þ76 kèo V50*50 xà gỗ hộp 30*60. Tôn liên doanh0.4

350.000đ - 380.000đ

Khung thép mái tôn bốn mái cột þ76 kèo V50*50 xà gỗ hộp 30*60. AUTSNAM(OLYPIC)

390.000đ - 420.000đ

Khung thép mái tôn hai mái cột þ76 kèo V40*40 xà gỗ hộp 40*4. Tôn xốp cách nhiệt.

360.000đ – 430.000đ

Kiểu mái tôn

Màu sắc

Trang chủBảng giá